Welkom bij LIRAZ!

Liraz is een multidisciplinaire groepspraktijk (psychotherapie, psychiatrie, supervisie, coaching, logopedie, dietiek, fasciatherapie) met twee locaties: LIRAZ CENTRUM (Fam De Bayostraat 52 Leuven) en LIRAZ STATION (vlak achter het station van Leuven, Diestsesteenweg 129 Kessel-Lo).

We voorzien voor alle leeftijden een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening (individueel, koppels, gezinnen, ouder(s) en groepen). Dit aanbod is ook mogelijk in Gebarentaal, speciaal voor Doven en Slechthorenden.

Al onze psychotherapeuten hebben een universitaire basisopleiding genoten (als psychiater, psycholoog of pedagoog), een bijkomende langdurige therapieopleiding gevolgd (in cliëntgericht-experiëntiële, systeemtheoretische, gedrags- of psychodynamische psychotherapie) en zijn aangesloten bij de gangbare beroepsverenigingen.

Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor supervisie, coaching, logopedie, diëtiek en fasciatherapie.

Voor een verkennend gesprek kunt u zich aanmelden via het algemene telefoonnummer van de praktijk (0488 617 807), via het aanmeldingsformulier of rechtstreeks bij de gewenste therapeut (zie Teamleden).

In Gebarentaal

'Liraz' is een oud-Hebreeuwse woord, wat letterlijk betekent: 'mijn geheim'. In de overdrachtelijke zin verwijst het naar het meest kostbare en te koesteren stukje in jezelf: je wezenskern, je innerlijke bron van wijsheid en kracht. Hierin ligt al je potentieel besloten, alsook alles wat je nodig hebt om dit potentieel tot ontplooiing te brengen.Iemand die de naam ‘Liraz’ draagt, wordt hierdoor als veelbelovend beschouwd, en krijgt vanuit de gemeenschap alle ruimte om te groeien tot zijn of haar volwaardig potentieel.

Gezien wij geloven dat elk persoon veelbelovend is, willen we iedereen deze ruimte bieden en aandacht schenken voor het wezenlijke.
Klik op "Liraz" voor uitleg in Gebarentaal