Stage

We krijgen regelmatig aanvragen voor het lopen van stage binnen onze praktijk. Hieraan kunnen we helaas niet tegemoetkomen gezien de zelfstandige structuur van onze werking. We kunnen enerzijds niet de noodzakelijke begeleiding bieden die een stage vereist, anderzijds wensen we de veiligheid van de therapeutische relatie niet te belasten met extra mensen in de ruimte.

Dank voor uw begrip.