Cookiebeleid van Liraz

Het Wisselhuis BVBA, met maatschappelijke zetel te Prins de Lignestraat 6, 3001 Heverlee is verantwoordelijk voor het cookiebeleid van de Liraz-website. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres.

Het Wisselhuis vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik de content van de Liraz-site kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het Wisselhuis wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op onze onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wensen we u te informeren welke cookies door de site van Liraz worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het Wisselhuis wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. We trachten dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Liraz-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Liraz aanbiedt en die toegang geven tot Liraz content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Het Wisselhuis kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Liraz-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Liraz-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Liraz op zijn websites gebruikt.

 

Gebruikte cookies

csrftoken (Beveiligings cookie)

  • Type: essentiële cookie
  • Levensduur: 1 jaar
  • Doel: deze cookie zorgt ervoor dat de authenticiteit van het formulier gecopntroleerd kan worden.

 

sessionid (Sessie cookie)

  • Type: essentiële cookie
  • Levensduur: 14 dagen
  • Doel: deze cookie zorgt ervoor dat je als gebruiker op de site kunt inloggen. 

 

functionalCookieAllowed (Help cookie)

  • Type: niet essentiële cookie
  • Levensduur: 1 jaar
  • Doel: deze cookie zorgt ervoor dat je als gebruiker slechts 1 maal per jaar de cookie warning moet wegklikken.