Kinder- en jongerenteam

BELANGRIJK: momenteel is ons  kinder- en jongerenteam helaas klein, en daardoor snel overvraagd. Doorgaans kunnen we geen nieuwe aanmeldingen voor kinderen of jongeren opnemen. We zijn actief op zoek naar iemand om ons kinderteam te versterken. Indien u interesse heeft: kijk bij 'vacatures'. 

 

Hier vindt u de teamleden van ons kinder- en jongerenteam, in alfabetische volgorde. Indien u een van hen rechtstreeks wil mailen kan dat bij 'contact'. Indien u nog niet weet bij wie u best terechtkomt vult u best het algemene aanmeldingsformulier in. 

Lisa De Meyer

Lisa (1997) is klinisch kinder- en jongerenpsycholoog, EMDR-therapeut i.o. en cliëntgericht therapeut i.o.

Binnen Liraz kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij haar terecht voor gedragsproblemen, emotionele moeilijkheden en/of trauma. Hierbij vertrekt ze vanuit de verwerkingswijze die het meest bij de cliënt aansluit (spel, gesprek, creatieve methodieken, EMDR,...), zoveel mogelijk in samenwerking met ouders of de ruimere omgeving. In therapie wordt gestreefd naar een warme, veilige relatie, waarin gehoord en aanvaard worden centraal staan. 

Naast haar job bij Liraz is Lisa werkzaam als gezinsbegeleidster binnen de residentiële jeugdzorg. 

 

Lisa.Demeyer@liraz.be

0484 800 160

Hilde Hertecant

Hilde Hertecant is klinisch kinder- en jongerenpsychologe (K.U.Leuven, erkenningsnummer 582105225) Ze specialiseerde zich als systeempsychotherapeute, hypnotherapeute en traumatherapeute. Hilde heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van jongeren met emotionele- en gedragsproblemen, hun ouders en hun ruimere context. Daarnaast is ze erg vertrouwd met het superviseren en coachen van teams en individuele werknemers. 


Hilde richt zich voor haar werk in Liraz tot jongeren, jong-volwassenen en ouders. Samen met de cliënt(en) zoekt ze naar het medium dat hen het meeste aanspreekt: gesprek, creatieve technieken, beelden, spel, relaxatie, verhalen... Daarnaast biedt ze ook coaching en supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële sector. Dit kan zowel op individuele basis als met teams.

0468 123 519

hilde.hertecant at liraz.be

Eva Parton

Eva Parton is psycholoog en gezinstherapeut. 

Ze studeerde in 2010 aan de KU Leuven af als klinisch psycholoog met een specialisatie in kinderen en jongeren. Haar masterscriptie schreef ze over rouw in de adolescentie. Aan dezelfde universiteit voltooide ze in 2016 een vierjarige postgraduaatopleiding in de relatie-, gezins- en systeemtherapie, en in 2019 een vorming in de Attachment Based Family Therapy. 

Haar loopbaan begon ze in Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in de pleegzorg en in een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met een complexe ontwikkelingsstoornis. Sinds 2013 biedt ze therapie aan als zelfstandig psycholoog.

Eva werkt met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Binnen de veilige setting van de therapieruimte gaat ze met hen op zoek naar manieren om de moeilijkheden in hun leven aan te pakken. Dit kan gaan over hun gevoelswereld (depressie, angst, woede), of over hun sociaal en relationeel welbevinden. Ook met vragen over opvoeding, ontwikkeling en levensfasen (bijvoorbeeld over autonomie-verwerving) kan je bij haar terecht. 

In haar werk probeert Eva via een gestuurd gesprek, spel en creativiteit tot de kern van de problematiek te komen. Vandaaruit start een gezamenlijke zoektocht, die als doel heeft de cliënt te wapenen tegen wat hem of haar het leven moeilijk maakt. Indien dit mogelijk is, betrekt ze graag de andere gezinsleden.  

 

0488 33 66 04

eva.parton at liraz.be