Kinder- en jongerenteam

Hier vindt u de teamleden van ons kinder- en jongerenteam, in alfabetische volgorde. Indien u een van hen rechtstreeks wil mailen kan dat bij 'contact'. Indien u nog niet weet bij wie u best terechtkomt vult u best het algemene aanmeldingsformulier in. 

Lieve Helsen

Lieve Helsen is klinisch kinder- en jeugdpsychologe (KU Leuven) en gedragstherapeute met bijkomende specialisatie in neuropsychologie. Ze is erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 762109212) en lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij Lieve terecht met vragen en zorgen ivm gedrag, emotioneel welbevinden en opvoedingsondersteuning. Ze biedt begeleiding en gedragstherapie aan voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen (in het bijzonder autisme), angst, dwang, AD(H)D en ticstoornissen.

Ook bij vragen over de ontwikkeling van uw baby of peuter kan u bij Lieve terecht. Verder heeft ze een specifiek aanbod voor de begeleiding van ouders van meerlingen en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

0476 29 23 76
lieve.helsen at liraz.be

Hilde Hertecant

Hilde Hertecant is klinisch kinder- en jongerenpsychologe (K.U.Leuven, erkenningsnummer 582105225) Ze specialiseerde zich als systeempsychotherapeute, hypnotherapeute en traumatherapeute. Hilde heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van jongeren met emotionele- en gedragsproblemen, hun ouders en hun ruimere context. Daarnaast is ze erg vertrouwd met het superviseren en coachen van teams en individuele werknemers. Ze is medewerkster van de scheidingsschool (www.descheidingsschool.be).


Hilde richt zich voor haar werk in Liraz tot jongeren, jong-volwassenen en ouders. Samen met de cliënt(en) zoekt ze naar het medium dat hen het meeste aanspreekt: gesprek, creatieve technieken, beelden, spel, relaxatie, verhalen... Daarnaast biedt ze ook coaching en supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële sector. Dit kan zowel op individuele basis als met teams.

0468 123 519

hilde.hertecant at liraz.be

Mireille Meulemans

Mireille Meulemans is klinisch kinder-, jeugd- en volwassen psychologe (VUB) met bijkomende specialisaties in de systeemtheoretische psychotherapie (LIST) en de oncopsychologie (VUB). Ze is aangesloten bij de BFP (erkenningsnummer 672114297). Naast haar activiteiten bij Liraz is ze werkzaam als psychotherapeute in het OBC ter Wende te Leuven, waar ze een uitgebreide ervaring met de begeleiding van kinderen met emotionele en gedragsproblemen en hun context heeft opgebouwd. Daarnaast heeft ze ervaring met het begeleiden van kankerpatiënten en hun context, o.a. in UZ Gasthuisberg te Leuven.

Binnen Liraz richt Mireille zich voornamelijk op de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een medisch gerelateerde problematiek (chronische ziektes en pijn, kanker, beperkingen t.g.v. een handicap, syndroom of revalidatie, ...). Via gesprek, spel en creatieve expressie wordt zowel individuele, ouder- en gezinsbegeleiding aangeboden. Indien aangewezen kan er ook een huisbezoek plaatsvinden, bijvoorbeeld indien de cliënt zich moeilijk kan verplaatsen.  

0478 172 165
mireille.meulemans at liraz.be

Liesbeth Peeters

Liesbeth Peeters is maatschappelijk werker en master in de Criminologische Wetenschappen (KULeuven), met bijkomende specialisatie in systeemtheoretische psychotherapie (Interactie-Academie) en verdere verdieping in Narratieve Hulpverlening.

Naast haar activiteiten bij Liraz is ze werkzaam als criminologe in Z.ORG KULeuven Campus Kortenberg op de forensisch psychiatrische afdeling voor jongeren. Dit wil zeggen, jongeren die geplaatst werden door de jeugdrechter n.a.v. gedragsproblemen en een bijkomende psychiatrische problematiek.  Hier heeft zij ervaring opgebouwd in het werken met jongeren met emotionele - en gedragsproblemen, hun gezinsleden en hun ruimere context.

Binnen Liraz richt Liesbeth zich voornamelijk op de begeleiding van kinderen en jongeren met relationele, emotionele en gedragsproblemen. Samen met de jongere zoekt ze welke methodiek en setting hen het meest aanspreekt om opnieuw positieve wegen te bewandelen, naast de probleem verhalen waar ze in beland zijn.

 

0473 52 65 70

Liesbeth.peeters@liraz.be