Volwassenen- en ouderenteam

Hier vindt u de teamleden van ons volwassenen- en ouderenteam, in alfabetische volgorde. Indien u een van hen een mail wenst te sturen kan dat onder 'contact'. Indien u nog niet zeker weet bij wie u best terecht komt vult u best het algemene aanmeldingsformulier in. 

Kirsten Adriaenssens

Kirsten Adriaenssens (°1979) is klinisch psychologe (2006, K.U.Leuven) en maatschappelijk assistente (2000, Sociale Hogeschool Heverlee). Ze volgde een vierjarige opleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2012, K.U.Leuven). Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 792106997) en van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).
Ze richt zich voornamelijk tot jongvolwassenen, volwassenen en ouderen voor individuele gesprekstherapie en dit vanuit een cliëntgerichte visie.
Naast haar activiteiten bij Liraz werkt ze in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA in Antwerpen. 


0488 26 26 46
kirsten.adriaenssens at liraz.be

Karen Aerden

Karen Aerden (°1974) is orthopedagoge (K.U.Leuven) en Tolk Vlaamse Gebarentaal (CVO Mechelen). Ze volgde de opleiding Gezins- en Relatietherapie (VZW Kern, Sint Niklaas) en is lid van de BVRGS (Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten). Ze volgde eveneens de EFT-core skilss training bij EFT-Belgium en het 'Hou me vast'- programma bij EFT-Nederland. Karen is erkend als EFT-supervisor.

In Liraz werkt ze vooral met koppels, maar ook met (jong)volwassenen individueel en met gezinnen. Daarnaast voorziet ze ook therapeutische contacten voor dove en slechthorende kinderen en volwassenen, desgewenst in Vlaamse Gebarentaal.


Naast haar activiteiten binnen Liraz heeft ze een psychotherapiepraktijk in Antwerpen: www.dezuidster.com en werkt ze als tolk Vlaamse Gebarentaal. Voor koppels die interesse hebben in het EFT-kader zijn de hou-me-vast-weekends die Karen organiseert een absolute aanrader. Meer info op https://www.houmevast.com. 

 

0499 868 208
karen.aerden at liraz.be

Charlotte Cloetens

Charlotte Cloetens (°1996) is master in de Criminologische Wetenschappen (KULeuven). Ze volgt een vierjarige opleiding in de Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (IPRR). Charlotte heeft ervaring met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen, ADHD en autisme, alsook met hun ouders en ruimere context. Ze richt zich binnen Liraz voornamelijk op gesprekstherapie met volwassenen, koppels en gezinnen met

(jong)volwassenen kinderen. Naast haar activiteiten bij Liraz werkt ze in een voorziening met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen te Bierbeek.

 

Charlotte start in oktober 2022 in Liraz.

charlotte.cloetens at liraz.be

Hilde Hertecant

Hilde Hertecant is klinisch kinder- en jongerenpsychologe (K.U.Leuven, erkenningsnummer 582105225) Ze specialiseerde zich als systeempsychotherapeute, hypnotherapeute en traumatherapeute. Hilde heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van jongeren met emotionele- en gedragsproblemen, hun ouders en hun ruimere context. Daarnaast is ze bedreven in het superviseren en coachen van teams en individuele werknemers. 

Hilde richt zich voor haar werk in Liraz tot jongeren, jong-volwassenen en ouders. Samen met de cliënt(en) zoekt ze naar het medium dat hen het meeste aanspreekt: gesprek, creatieve technieken, beelden, spel, relaxatie, verhalen... Daarnaast biedt ze ook coaching en supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële sector. Dit kan zowel op individuele basis als met teams.

0468 123 519

hilde.hertecant at liraz.be

Velina Pavlova

Velina Pavlova (°1982)  is klinisch psychologe (2006, Complutense Madrid) en seksuologe (2008, KULeuven), met bijkomende vierjarige opleidingen in de Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (2014, KULeuven) en in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2020, K.U.Leuven). Velina is erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 822110296), is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten (BVRGS).

Binnen Liraz werkt ze zowel met koppels en gezinnen, als individueel met (jong)volwassen en ouderen. Ze heeft in het bijzonder ervaring opgebouwd met multiculturele koppels. Ze biedt therapie aan in het Nederlands, Engels, Spaans en Bulgaars. 

0487 558 654

velina.pavlova@liraz.be

 

Tina Van den Bossche

Tina Van den Bossche (°1984) is klinisch psychologe (afgestudeerd in 2007, KULeuven). Ze voltooide een bijkomende psychotherapie-opleiding in de Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie (2020, KULeuven). Ze is aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 842114711) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Binnen Liraz kunnen volwassenen en ouderen bij haar terecht voor individuele gesprekstherapie binnen een cliëntgericht-ervaringsgericht kader. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over: emotionele problemen, moeilijkheden ondervinden in de relatie met jezelf of met anderen, weinig zelfvertrouwen, depressieve of angstige gevoelens, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zingevingsvragen. Naast haar werk bij Liraz is Tina als zelfstandig psycholoog werkzaam bij therapeutenteam De Poolster te Herent en heeft zij een eigen praktijkruimte te Haacht.

 

0485 98 50 21

tina.vandenbossche at liraz.be

Mena Van Horen

Mena Van Horen (°1992) is volwassenenpsychiater (afgestudeerd in 2022 aan de KULeuven). Bijkomend volgt zij een vierjarige opleiding tot oplossingsgericht psychotherapeut aan Het Korzybski Instituut. 

Binnen Liraz biedt zij individuele psychiatrische en psychotherapeutische opvolging als geconventioneerd arts. Zij rekent de officiële tarieven aan die in overeenkomst met de ziekenfondsen zijn vastgelegd. Momenteel heeft Dr Van Horen een aanmeldingenstop. 

 

mena.vanhoren@liraz.be

Vera Vanoverloop

Vera Vanoverloop (°1974) is klinisch psychologe (K.U.Leuven). Ze volgt een vierjarige opleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (K.U.Leuven). Ze is aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 742122676) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Naast Liraz werkt ze bij vzw Walden waarbij ze binnen de activeringsprojecten de zorg opneemt van langdurig werklozen om hen samen met arbeidscoaches te begeleiden naar werk. 

Binnen Liraz begeleidt ze volwassenen (van jongvolwassenen tot ouderen) met emotionele klachten (angst, depressie, verlies, ...), relationele problemen, laag zelfbeeld, eetstoornissen, zingevingsvragen, het gevoel vast te lopen. Ze biedt individuele gesprekstherapie aan in het Nederlands en Engels. 

 

0498 74 06 39
vera.vanoverloop at liraz.be

Caroline Wuyts

Caroline Wuyts (°1978) is klinisch psychologe (2001, K.U.Leuven), voltooide een vierjarige opleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2011, FMS, ondertussen gefuseerd met de KUL) en een specialisatieopleiding Groepspsychotherapie (2013, FMS). Ze is aangesloten bij de Belgische federatie van Psychologen (erkenningsnummer 782107004) en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC). Ze is erkend als supervisor binnen de VVCEPC.

Ze is mederealisator en huidige coördinator van Liraz. Naast Liraz werkt ze op de Mind Body Unit te Gasthuisberg, een kortdurend residentieel behandelingsprogramma voor mensen met medisch onverklaarde klachten. Ze is als groepstherapeut tevens verbonden aan de Integratieve Psychotherapie-opleiding van de Universiteit Antwerpen, en als docent aan de jaaropleiding 'groepspsychotherapie' van FMS (Focus on Emotion). 

Ze richt zich binnen Liraz tot volwassenen (van jongvolwassenen tot ouderen), voor individuele gesprekstherapie. Vragen waarmee u bij haar terecht kunt: emotionele klachten, angstklachten, depressie, levensfaseproblematiek, traumaverwerking, interactionele moeilijkheden in contact met anderen, omgaan met hoogbegaafdheid.

0477 213 607
caroline.wuyts at liraz.be