Volwassenen- en ouderenteam

Hier vindt u de teamleden van ons volwassenen- en ouderenteam, in alfabetische volgorde. Indien u een van hen een mail wenst te sturen kan dat onder 'contact'. Indien u nog niet zeker weet bij wie u best terecht komt vult u best het algemene aanmeldingsformulier in. 

Kirsten Adriaenssens

Kirsten Adriaenssens (°1979) is klinisch psychologe (2006, K.U.Leuven) en maatschappelijk assistente (2000, Sociale Hogeschool Heverlee). Ze volgde een vierjarige opleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2012, K.U.Leuven). Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 792106997), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).
Ze richt zich voornamelijk tot jongvolwassenen, volwassenen en ouderen voor individuele gesprekstherapie en dit vanuit een cliëntgerichte visie.
Naast haar activiteiten bij Liraz werkt ze in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA in Antwerpen. 


0488 26 26 46
kirsten.adriaenssens at liraz.be

Karen Aerden

Karen Aerden (°1974) is orthopedagoge (K.U.Leuven) en Tolk Vlaamse Gebarentaal (CVO Mechelen). Ze volgde de opleiding Gezins- en Relatietherapie (VZW Kern, Sint Niklaas) en is lid van de BVRGS (Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten). Ze volgde eveneens de EFT-core skilss training bij EFT-Belgium en het 'Hou me vast'- programma bij EFT-Nederland.

In Liraz werkt ze vooral met koppels, maar ook met (jong)volwassenen individueel en met gezinnen. Daarnaast voorziet ze ook therapeutische contacten voor dove en slechthorende kinderen en volwassenen, desgewenst in Vlaamse Gebarentaal.


Naast haar activiteiten binnen Liraz heeft ze een psychotherapiepraktijk in Antwerpen: www.dezuidster.com en werkt ze als tolk Vlaamse Gebarentaal.  

 

0499 868 208
karen.aerden at liraz.be

Mylène Banken

Mylène Banken (°1973) is klinisch psychologe (K.U.Leuven) en specialiseerde zich in de Systeemgerichte Psychotherapie (Centrum voor Studie van het Gezin, Gent). Ze is erkend door de Belgische Federatie voor Psychologen (erkenningsnummer 732109081). Mylène richt zich naar jongeren (pubers, adolescenten, jongvolwassenen) en volwassenen. Ze biedt individuele gesprekken, aangevuld met gesprekken met de context (gezin, partner,...).

0478 487 911
mylene.banken at liraz.be

Natalie Geraerts

Natalie Geraerts (1976) is klinisch psychologe (1999, KUL), en voltooide zowel een driejarige opleiding gedragstherapie (2003, KUL) als een vierjarige opleiding relatie- en gezinstherapie (2007, KUL).

Ze is aangesloten bij de BFP (erkenningsnummer 762119491), de VVKP en VVGT. 

Van 1996 tot 2006 werkte ze in het UPC Kortenberg als supervisor voor psychodiagnostiek en psychotherapie van studenten van de KUL, VUB en VUA. 

Ze werkt geïnspireerd vanuit de Compassion Focused oriëntatie en de Positieve psychologie waarbij het aanboren van de kracht in de persoon de toegangspoort tot verandering is. Hierbij integreert ze creatieve methodes zoals schrijf- en tekenopdrachten, expressie van de innerlijke en relationele belevingswereld via o.a. beeldvorming en dans. 

Binnen Liraz richt zij zich op kinderen, jongeren, volwassenen en koppels.

Je kan bij haar terecht met angst- en stemmingsklachten, stressgerelateerde problematiek (burn-out en bore-out), traumaverwerking en relationele thema's.

Hiernaast is zij werkzaam in haar eigen privé-praktijk.


0478 75 12 65

natalie.geraerts at liraz.be

Hilde Hertecant

Hilde Hertecant is klinisch kinder- en jongerenpsychologe (K.U.Leuven, erkenningsnummer 582105225) Ze specialiseerde zich als systeempsychotherapeute, hypnotherapeute en traumatherapeute. Hilde heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van jongeren met emotionele- en gedragsproblemen, hun ouders en hun ruimere context. Daarnaast is ze bedreven in het superviseren en coachen van teams en individuele werknemers. Ze is medewerkster van de scheidingsschool (www.descheidingsschool.be).

Hilde richt zich voor haar werk in Liraz tot jongeren, jong-volwassenen en ouders. Samen met de cliënt(en) zoekt ze naar het medium dat hen het meeste aanspreekt: gesprek, creatieve technieken, beelden, spel, relaxatie, verhalen... Daarnaast biedt ze ook coaching en supervisie aan hulpverleners uit de ambulante of residentiële sector. Dit kan zowel op individuele basis als met teams.

0468 123 519

hilde.hertecant at liraz.be

Kim Leys

Kim Leys (°1990) is klinisch psychologe (2015, K.U.Leuven) en maatschappelijk assistente (2011, K.H.Leuven). Kim volgt momenteel een vierjarige psychotherapieopleiding in de relatie-, gezins- en systeemtherapie (2020, IPRR Mechelen). Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 902114803), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)

Binnen Liraz werkt ze zowel met koppels als individueel met (jong)volwassen. Zij biedt gesprekstherapie aan in het Nederlands en Engels.

Naast haar activiteiten in Liraz werkt zij ook nog in een CAW-werking met als doelgroep intrafamiliaal geweld.

 

0479 85 07 68

kim.leys at liraz.be

Velina Pavlova

Velina Pavlova (°1982)  is klinisch psychologe (2006, Complutense Madrid) en seksuologe (2008, KULeuven), met een bijkomende vierjarige opleiding in de Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (2014, KULeuven). Ze volgt op dit moment nog een vierjarige opleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (K.U.Leuven). Velina is erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 822110296), is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten (BVRGS).

Binnen Liraz werkt ze zowel met koppels en gezinnen, als individueel met (jong)volwassen en ouderen. Ze heeft in het bijzonder ervaring opgebouwd met multiculturele koppels. Ze biedt therapie aan in het Nederlands, Engels, Spaans en Bulgaars. Velina is momenteel in bevallingsrust en start begin maart 2019 weer in Liraz. 

0487 558 654

velina.pavlova@liraz.be

 

Heidi Pellens

Heidi Pellens (°1980) is sociaal verpleegkundige (PHL Hasselt), master in de Psychologie (K.U.Leuven) en is gespecialiseerd in de cliëntgerichte psychotherapie (K.U.Leuven). Ze is erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP, erkenningsnummer 802108004), is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Vlaamse Vereninging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).

Ze is voorzitter van de werkgroep Vorming van de Vlaamse Vereniging voor Psychotherapie en Counseling (www.vvcepc.be)

Ze biedt individuele gesprekstherapie aan voor volwassenen. Ze heeft hierbij bijzondere aandacht voor depressie en existentiële thema’s, en meer bepaald de processen die een rol spelen bij betekenis/zingevingsverlies en –herstel. In dit kader werkt ze momenteel aan een doctoraatsstudie aan de KULeuven (https://ppw.kuleuven.be/klip).


0494 102 353
heidi.pellens at liraz.be

Walter Vermeiren

Walter Vermeiren (°1951) is maatschappelijk werker en master in de Criminologische Wetenschappen (KULeuven), met opleiding als gestalt- en systeemtherapeut. Hij is 40 jaar als psychotherapeut werkzaam geweest op het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Leuven, waar hij zich vooral toelegde op de begeleiding van mensen met afhankelijkheids-, verslavingsproblemen (alcohol, drugs, gokken, porno). Verder heeft hij als criminoloog veel ervaring met forensische hulpverlening, d.w.z. mensen met een juridisch statuut (Vrij onder Voorwaarden, strafbemiddeling, probatie...). Ook (jonge) mensen met vragen/twijfels over hun seksuele identiteit kwamen regelmatig voor in zijn werk. Hij biedt individuele gesprekken aan aan (jong)volwassenen, ouders en ouderen.

 

0494 438 007

walter.vermeiren at liraz.be

Caroline Wuyts

Caroline Wuyts (°1978) is klinisch psychologe (2001, K.U.Leuven), voltooide een vierjarige opleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2011, FMS Turnhout) en een specialisatieopleiding Groepspsychotherapie (2013, FMS Turnhout). Ze is aangesloten bij de Belgische federatie van Psychologen (erkenningsnummer 782107004), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC). In die laatste vereniging is ze bestuurslid en voorzitter van de erkenningscommissie. Ze is erkend als aspirant-supervisor binnen de VVCEPC.

Ze is mederealisator en huidige coördinator van Liraz. Naast Liraz werkt ze op de Mind Body Unit te Gasthuisberg, een kortdurend residentieel behandelingsprogramma voor mensen met medisch onverklaarde klachten. Ze is als groepstherapeut tevens verbonden aan de Integratieve Psychotherapie-opleiding van de Universiteit Antwerpen. 

Ze richt zich binnen Liraz tot volwassenen (van jongvolwassenen tot ouderen), voor individuele gesprekstherapie. Vragen waarmee u bij haar terecht kunt: emotionele klachten, angstklachten, depressie, levensfaseproblematiek, holebispecifieke vragen, traumaverwerking, interactionele moeilijkheden in contact met anderen.

0477 213 607
caroline.wuyts at liraz.be