Supervisie en coaching

We bieden voor hulpverleners zowel individuele supervisie als teamcoaching aan.

 

Individuele supervisie voor hulpverleners

. u heeft het gevoel vast te zitten met een cliëntsysteem ( individu, ouder(paar), gezin…)
. patronen worden steeds herhaald
. u vraagt zich af of u goed bezig bent
. uw zicht wordt verengd, de focus vernauwt
. emoties krijgen de overhand
….

dan kan het op afstand kijken naar het cliëntsysteem en hierover reflecteren met een buitenstaander u stimuleren om opnieuw ruimte te creëren, om inspiratie op te doen. Er wordt in supervisie samen gezocht naar een context, een groter verband, zodat begrijpen en handelen terug mogelijk wordt. Er wordt samen gezocht naar woorden die verbinden en aanzetten tot nieuwe interacties en dialoog.

Binnen onze praktijk bieden volgende teamleden supervisie aan: 

- Hilde Hertecant heeft ruime ervaring met het geven van supervisie, het begeleiden van teams en het coachen van werknemers. De supervisie is geïnspireerd op het systeemtheoretisch model. 

- Caroline Wuyts is supervisor van de VVCEPC en biedt supervisie aan aan cliëntgerichte psychotherapeuten in en na opleiding. 


Na een aanvraag voor supervisie worden afspraken gemaakt over de doelstellingen, duur en intensiteit van het supervisieproces. Daarop zal de prijs worden gebaseerd.
 

Aanvraag voor supervisie kan via hilde.hertecant at liraz.be, caroline.wuyts at liraz.be of via 'contact'.

Teamsupervisie voor hulpverleners

. het team heeft het gevoel vast te zitten met een cliëntsysteem (individu, ouder(paar), gezin…)
. patronen worden steeds herhaald
. het team stelt zich vragen over verdere haalbaarheid van begeleiding
. het zicht op het cliëntsysteem wordt verengd, de focus vernauwt
. emoties krijgen de overhand , er dreigt splitting in het team
. de samenwerking in het team loopt stroef
….

dan kan het op afstand kijken naar het cliëntsysteem/team en hierover reflecteren met een buitenstaander stimuleren om opnieuw ruimte te creëren, om inspiratie op te doen. Er wordt in supervisie samen gezocht naar een context, een ruimer verband zodat begrijpen en handelen terug mogelijk wordt. Er wordt samen gezocht naar woorden die verbinden en aanzetten tot nieuwe interacties en dialoog.

De supervisie wordt verzorgd door Hilde Hertecant die ruime ervaring heeft met het geven van supervisie, het begeleiden van teams en het coachen van werknemers. De supervisie is geïnspireerd op het systeemtheoretisch model. 


Na een aanvraag voor supervisie worden afspraken gemaakt over de grootte van de groep, de doelstellingen, duur en intensiteit van het supervisieproces. Daarop zal de prijs worden gebaseerd.

Aanvraag voor supervisie kan via hilde.hertecant at liraz.be of via 'contact'.