Onze missie

Van harte welkom op de webstek van onze groepspraktijk voor psychotherapie!

Neem gerust een kijkje, we hopen dat de site een goed beeld schept van onze werking en van ons ruime aanbod aan psychotherapie en supervisie.


We zijn te vinden in een gezellig rijhuis vlakbij Leuven, pal aan Heverlee station. Voor een verkennend gesprek kunt u zich bij voorkeur aanmelden via het aanmeldingsformulier of rechtstreeks bij de gewenste therapeut. 

Of u nu een vage vraag heeft, of al een duidelijk beeld van wat u zoekt, we helpen u graag verder om het juiste aanbod op uw maat te vinden. Want daar zit de kracht van onze groepspraktijk. We vormen een hecht, dynamisch en gevarieerd team, dat net door ieders eigenheid een breed aanbod kan garanderen. Doordat we met z'n allen heel wat ervaring en invalshoeken samenbrengen aan één tafel kunnen we elkaar inspireren en aanvullen, en afhankelijk van uw vraag een ondersteuning bieden die aansluit bij uw situatie en persoonlijkheid. Door bewuste keuzes en doorheen jarenlange samenwerking is ons team zeer uitgebalanceerd. We zijn goed op elkaar ingespeeld, en indien nodig kunnen we aanvullend aan elkaar samenwerken. Dat betekent dat u in één huis, één team terecht kunt voor verschillende facetten van uw vraag en niet telkens opnieuw uw hele verhaal moet doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er na een aanvankelijk individueel traject, meer nood komt aan relatietherapie, of omgekeerd. Ouder(s) en kind(eren) kunnen samen in gezinstherapie komen, of elk een eigen proces gaan, en door de inbedding in één team geraken beide sporen goed afgesteld op elkaar.

Natuurlijk is Liraz zelf ook een kleine schakel van een veel ruimer geheel en dus werken we nauw samen met alle relevante betrokkenen en verwijzers. We onderhouden een breed netwerk met de omliggende huisartsen, scholen, ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen, enz. Indien er een interne of externe doorverwijzing nodig is gebeurt dit zorgvuldig. We zetten hoog in op kwaliteit, enerzijds door strenge opleidingseisen aan onze teamleden te stellen, anderzijds door voortdurende inter- en supervisie van ons werk.

 

Liraz betekent in het oud-Hebreeuws 'mijn geheim'. In overdrachtelijke zin verwijst dit naar het meest kostbare stukje van jezelf: je innerlijke bron van wijsheid en kracht, alsook alles wat je nodig hebt om dit potentieel tot ontplooiing te brengen. We willen iedereen de ruimte bieden om aandacht te schenken aan het wezenlijke.

In psychotherapie maken we ruimte om op een veilige manier te onderzoeken wat moeilijk loopt, de kracht in jezelf en je omgeving aan te spreken en je levenskwaliteit te vergroten.

Hoewel er in Liraz therapeuten van diverse strekkingen werkzaam zijn, delen we allen een zelfde diepgeworteld respect voor de cliënt. Kwaliteit van zorg staat voorop en we benaderen het therapeutische contact vanuit een fundamentele menselijke gelijkwaardigheid tussen therapeut en cliënt.