Psychotherapie voor volwassenen en ouderen

Ondersteuning kan op meerdere manieren

Individuele gesprekstherapie

In gesprekstherapie maken we ruimte om op een veilige manier te onderzoeken wat moeilijk loopt. In respect en vertrouwen begeleidt de therapeut u naar het verdiepen van uw ervaring. Zo gaat u van binnenuit beter begrijpen wat de problemen veroorzaakt of in stand houdt. Door dit bewustwordingsproces kan u geleidelijk aan ook experimenteren met nieuw gedrag en een beter evenwicht vinden.

 

Partnerrelatietherapie

Indien er in de partnerrelatie conflicten of tekorten zijn waar u samen niet uit geraakt, kan een neutrale therapeut helpen om elkaar toch te bereiken. Het perspectief van de therapeut helpt om de interactiepatronen duidelijk te maken, zodat twijfels, kwetsuren en impasses ten goede kunnen worden aangekaart. U wordt geholpen om uit te spreken en op te vangen wat jullie van elkaar nodig hebt. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan de sterke kanten van de relatie. De uitkomst van een partnerrelatietherapie kan zijn dat jullie met hernieuwde energie de verbinding weer aan gaan, of dat er op een gezonde manier uit elkaar kan worden gegaan. 


 

Groepspsychotherapie

Groepstherapie is een erg rijke therapievorm, waarbij u in het contact met zowel de therapeut als de andere groepsleden kan ervaren hoe u zich op een meer deugddoende manier kan verhouden tot uzelf, het leven en de anderen. Momenteel loopt er geen groepstherapie in Liraz.

 

Indien deze behandelvormen niet volstaan kan een consult bij een psychiater soms nodig zijn, om bv te bekijken of medicatie zinvol en nodig is om bepaalde klachten op te vangen.

Mogelijke hulpvragen

Emotionele klachten - depressie, angsten, zich geblokkeerd voelen, stress, burn-out, levensmoeheid, ...

Verwerking - trauma, rouw, levenscrisis, ziekte, handicap, schuld, misbruik, vruchtbaarheidsproblemen, …

Vragen rond identiteit - zelfbeeld, zelfvertrouwen, geaardheid, …

Holebispecifieke vragen

Lichamelijke klachten zonder medische verklaring

Gedragsproblemen - slaapproblemen, agressie, impulsiviteit, eetstoornissen, verslaving, …

Seksuele problemen - moeilijkheden bij het vrijen, …

Persoonlijkheidsstoornissen

Moeilijkheden in contact - assertiviteit, moeite om kwaliteitsvolle relaties te onderhouden, conflicten met anderen, zich eenzaam voelen, …

Partnerrelatie- en gezinsproblemen - conflict, spanningen, vreemdgaan, twijfel over de relatie, nieuwsamengesteld gezin, ...

Zingeving- en levensfaseproblemen 

Gevoel vast te lopen in het leven

Nazorg na psychiatrische opname

...